Do zadań zespołu należy w szczególności:

  1.  Przygotowanie wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizacja projektów.
  2.  Pomoc usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek objętych projektami integracji społeczno – zawodowej ze środowiskiem.
  3.  Zapewnienie szkoleń o charakterze społecznym osobom niepełnosprawnym i usamodzielnianym, które są objęte projektami.
  4.  Zapewnienie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób niepełnosprawnych usamodzielnianych, które są objęte projektami.
  5.  Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w zakresie działań realizowanych w projektach.
  6.  Przygotowanie dokumentacji rozliczającej realizacje projektów.
  7.  Przygotowanie sprawozdań z działalności działu.
  8.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społeczno – zawodowej.