Działanie 7.2.3

„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań” – PCPR jako partner wraz z gminami MOF Poznań (Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Luboń, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Szamotuły, Śrem) i Miastem Poznań jako partnerem wiodącym.

Celem głównym tego projektu jest poprawa dostępu do usług Asystenta Rodziny, Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach domowych w rodzinach zastępczych a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze.

Do realizacji zadań przewidzianych w projekcie zatrudnieni zostaną Asystenci Rodziny; PCPR zatrudni 2 koordynatorów pieczy zastępczej; przeprowadzone zostaną szkolenia, superwizje  pracy dla rodzin zastępczych; przeprowadzone zostaną usługi specjalistycze dla rodzin w kryzysie.
Projekt będzie realizowany od 01.03.2017 r. – 29.02.2020 r.

Wartość całego projektu w części dotyczącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosi 584 642,66 zł.