Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (WRPO+)

 

Poddziałanie 7.2.1.

Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Projekt pt. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim”

 

Poddziałanie 7.2.3

Usługi społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Projekt pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań” – PCPR jako partner wraz z gminami MOF Poznań (Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Luboń, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Szamotuły, Śrem) i Miastem Poznań jako partnerem wiodącym.