Kryzys może przydarzyć się wszystkim, jest on, bowiem zjawiskiem wpisanym w ludzką egzystencję. Każdy, kto doświadcza sytuacji silnego przeciążenia może przejściowo stracić poczucie kontroli nad własnym życiem. Czasami wystarczą drobne, lecz liczne problemy. Nierozwiązany kryzys może wywołać kolejne negatywne sytuacje. Dlatego ważne jest, aby wtedy ktoś podał pomocną dłoń. Sytuacja kryzysowa stanowi również szansę na nauczenie się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, a w odpowiednim momencie udzielona pomoc powoduje przywrócenie zdolności do samodzielnego zmagania się z trudnościami życiowymi.

Kryzysy w naszym życiu są często pochodną stosowanej przemocy.

"Przemoc" to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw drugiej osobie, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. To akt godzący w osobistą wolność jednostki przyczyniający się do jej fizycznej i psychicznej szkody i zmuszania jej do zachowań niezgodnych z własną wolą.

"Przemoc w rodzinie" to działanie lub zaniechanie podjęte w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym, z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub władzy.
Przemoc domowa według prawa polskiego jest przestępstwem. Podstawowym przepisem prawa karnego, związanego z tym zagadnieniem jest art. 207 Kodeksu Karnego - przestępstwo znęcania. Przewiduje on karę włącznie z pozbawieniem wolności.
Osobami doświadczającymi przemocy domowej najczęściej są kobiety i ich dzieci.

Rodzaje przemocy

PRZEMOC FIZYCZNA - każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie wodą lub substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA - agresywne zachowania, które mają na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, prześladowanie, itp.

PRZEMOC SEKSUALNA - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA - uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 • Interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie opiera się m.in. na:
  zapewnieniu bezpieczeństwa,
 • udzieleniu schronienia,
 • pomocy psychologicznej,
 • zapewnieniu kontaktu wspierającego z terapeutą,
 • pomocy w zapewnieniu środków do życia,
 • pomocy w sporządzeniu pism urzędowych,
 • konsultacjach prawnych.

W niektórych przypadkach interwencja ogranicza się jedynie do nawiązania kontaktu z ofiarą i wspólnego opracowania planu działania w sytuacji powtórzenia się ataku agresji.
OiK w Kobylnicy jest miejscem, gdzie pomaga się rozwiązywać konkretne problemy życiowe, a nasza działalność jest ważnym czynnikiem szeroko pojętej profilaktyki społecznej.

Czy doznajesz przemocy?

Wiele osób doznaje przemocy w rodzinie. Jest to trudny i bolesny problem. Poniższe pytania mogą Ci pomóc sprawdzić czy Ty lub ktoś z Twojego otoczenia doświadcza przemocy.

 1. Czy partner mówi Ci, że wie, co jest słuszne dla ciebie?
 2. Czy partner ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?
 3. Czy czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z twoimi przyjaciółmi w obecności partnera?
 4. Czy partner stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie)?
 5. Czy partner mówi Ci, ze jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?
 6. Czy partner nie pozwala ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną?
 7. Czy w czasie trwania małżeństwa zerwałaś kontakt z przyjaciółmi, rodziną?
 8. Czy kiedykolwiek partner popychał Cię, policzkował, szarpał?
 9. Czy kiedykolwiek partner Cię dusił, kopał, obezwładniał, wykręcał ręce?
 10. Czy partner groził Ci nożem, siekierą, bronią palną?
 11. Czy groził Ci, że Cię zabije lub dotkliwe zrani?
 12. Czy jesteś z partnerem, bo mówi Ci, że cię zabije, jeśli od niego odejdziesz?
 13. Czy kiedykolwiek byłaś tak pobita przez partnera, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
 14. Czy partner obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że wszystkiemu ty jesteś winna?
 15. Czy partner zmuszał Cię do pożycia seksualnego?
 16. Czy partner zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?
 17. Czy partner straszył Cię, że pobije twoje przyjaciółki, jeśli będą próbowały Ci pomóc?
 18. Czy partner zabiera ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać?
  Czy partner zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw?
 19. Czy partner grozi, że zabierze ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?
 20. Czy Twój partner przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił?
 21. Czy często popadasz w depresję?
 22. Czy miewasz myśli samobójcze?
 23. Czy ostatnio chorujesz częściej, niż zwykle?
 24. Czy czujesz się zagrożona w swoim domu?