Wraz z nadejściem wiosny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie startujemy z realizacją dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejska w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Społecznego na lata 2014-2020.


1. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań” – PCPR jako partner wraz z gminami MOF Poznań (Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Luboń, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Szamotuły, Śrem) i Miastem Poznań jako partnerem wiodącym.
Celem głównym tego projektu jest poprawa dostępu do usług Asystenta Rodziny , Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach domowych w rodzinach zastępczych a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze.
Do realizacji zadań przewidzianych w projekcie zatrudnieni zostaną Asystenci Rodziny; PCPR zatrudni 2 koordynatorów pieczy zastępczej; przeprowadzone zostaną szkolenia, superwizje pracy dla rodzin zastępczych; przeprowadzone zostaną usługi specjalistycze dla rodzin w kryzysie.
Projekt będzie realizowany od 01.03.2017r. – 29.02.2020r.
Wartość całego projektu w części dotyczącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosi 584 642,66 zł.
2. „Razem Lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.” – PCPR jako partner wiodący wraz z partnerami: OPS Dopiewo, GOPS Czerwonak, OPS Murowana Goślina, OPS Swarzędz, OPS Rokietnica, MOPS Puszczykowo, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”.
Celem głównym projektu „Razem Lepiej” jest wsparcie osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuna/ asystenta osoby niepełnosprawnej oraz przeciwdziałania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Zmierzymy się z realizacja tego zadania poprzez:
- Coaching Rodzicielski, którym zostanie objętych 48 rodzin,
- Zajęcia podwórkowe dla dzieci w gminie Swarzędz,
- Zatrudnimy Asystenta Osoby Niepełnosprawnej umożliwiając tym samym dostęp do usług wspierających osoby niepełnosprawne w ich warunkach środowiskowych,
- Przeprowadzimy szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz będziemy promowali rodzinne formy wsparcia pieczy zastępczej.
Projekt będzie realizowany od 01.03.2017 r. -28.02.2019r.
Wartość całego projektu wynosi 510 805,34 zł.