Jednym z głównych celów „Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020” jest prowadzenie działań zapobiegających występowaniu przemocy w rodzinie, w tym opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych  zapobiegających przemocy w rodzinie, w szkole.
W 2016 r. w ramach interdyscyplinarnej współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych zrealizowano dwa projekty skierowane do mieszkańców powiatu poznańskiego, w szczególności uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

Projekt pn. „Razem przeciwko przemocy” obejmował miedzy innymi przeprowadzenie przez funkcjonariuszy 14 jednostek Policji powiatu poznańskiego przy współpracy z placówkami oświatowymi prelekcji oraz warsztatów ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i przemocy rówieśniczej. W zajęciach uczestniczyło  1300 uczniów szkół podstawowych.
Projekt pn. „Nasza wartość – szacunek i bezpieczeństwo” obejmował przeprowadzenie przez funkcjonariuszy ds. profilaktyki społecznej powiatu poznańskiego wraz z pedagogami/psychologami z ramienia placówek oświatowych, zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia ukierunkowane były na zagadnienia z obszaru zagrożeń dla współczesnej młodzieży związanych z przemocą, handlem ludźmi, wykorzystaniem seksualnym oraz cyberzagrożeniami.
 
Jednym z elementów zrealizowanych projektów edukacyjnych były konkursy profilaktyczne, polegające na  zgłoszeniu przez młodzież biorącą udział w projektach HASŁA, które zostanie wykorzystane  w 2017 r. w kampanii edukacyjnej Powiatu Poznańskiego ukierunkowanej na profilaktykę w obszarze przemocy wobec dzieci i przemocy rówieśniczej.
W dniu 22 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu miało miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród młodzieży szkół podstawowych za udział w konkursie „Razem przeciwko przemocy” oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych za udział w konkursie „Nasza wartość - szacunek i bezpieczeństwo”.  
W trakcie wręczania nagród dokonano oficjalnej  prezentacji gotowych plakatów, na których zamieszczono hasła laureatów I miejsc. 

Laureatem I miejsca w konkursie „Razem przeciwko przemocy” został Mikołaj Lejman uczeń kl. V Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Mosinie za hasło „Stop przemocy, słowa też bolą”.
Laureatką II miejsca została Nikola Jazgar uczennica szkoły Podstawowej  w Więckowicach
Laureatem III miejsce został Norbert Kosmowski uczeń szkoły Podstawowej w Koziegłowach
Ponadto wyróżniono następujące osoby:
- Alicja May Szkoła Podstawowa w Lusówku
- Maciej Osuch Szkoła Podstawowa w Tulcach
- Daria Batura Szkoła Podstawowa w Zalasewie
- Julia Siudak Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie
- Julia Kawa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach
- Zuzanna Przybylska Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
- Aleksandra Krupińska Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie
- Martyna Miłoszewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie
- Julian Szramkowski Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie
- Paulina Marciniak Szkoła Podstawowa w Krosinku
- Jakub Leśniowski Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
- Klaudia Haremza Zespół Szkół w Rogalinie
- Bernadeta Dobosz Szkoła Podstawowa nr 1 w Luboniu
- Wojciech Dubiela Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
- Piotr Majchrzak Szkoła Podstawowa w Komornikach
- Juliusz Galus Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach
- Michalina Lewoszko Szkoła Podstawowa w Buku
- Wiktoria Kolan Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Laureatką I miejsca w konkursie „Nasza wartość – szacunek i bezpieczeństwo” została Weronika Radomska uczennica Zespołu Szkół w Bolechowie za hasło „Słabe z pozoru, silne z wyboru”.
Laureatką II miejsca została Martyna Boguszyńska uczennica Zespłu Szkół w Kórniku
Laureatką III miejsca w konkursie została Dominika Burkusz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku, która nie mogła uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości
Ponadto wyróżniono następujące osoby:
- Kinga Ściepura, Zespół Szkół w Bolechowie
- Magda Nowak, Zespół Szkół w Bolechowie
- Sara Bulczyńska, Zespół Szkół w Mosinie
- Agata Musiał, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku,
- Natalia Czerniejewska, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku.

Specjalnym wyróżnieniem uhonorowana została Pani Kamila Kaseja. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Buku za zaangażowanie i działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i coroczne aktywne uczestniczenie w obchodach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

 

 • DSC_5934
 • DSC_0024
 • DSC_5942
 • DSC_5923
 • DSC_5901
 • DSC_5939
 • DSC_5925
 • DSC_5945
 • DSC_0010
 • DSC_0013
 • DSC_5930