Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na bezpłatne warsztaty szkoleniowo – edukacyjne. 

Wśród zaplanowanych zajęć są: "Warsztaty Umiejętności Asertywnych", "Autoprezentacja - znajdź w sobie mocne strony", "Zarządzanie czasem i skuteczne realizowanie swoich celów" a także szkolenia z zakresu planowania swojej ścieżki zawodowej "Ja teraz i w przyszłości" oraz warsztaty dla kobiet "Powrót do aktywności zawodowej".

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: www.wuppoznan.praca.gov.pl

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na bezpłatne warsztaty szkoleniowo – edukacyjne.


1. "Autoprezentacja – znajdź w sobie mocne strony”

Termin: 8 – 10.05. 2017r., godz. 9.00 – 13.00 (I,II dzień),
09:00 - 13:30 (III dzień)
Zapisy już się rozpoczęły, nr tel. 61 846 38 52/54

Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na przemyślenie i przećwiczenie swojej autoprezentacji, co będzie pomocne podczas przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie warsztatów poruszane są takie zagadnienia jak: znaczenie autoprezentacji w sytuacjach codziennych i podczas rozmów z pracodawcą, świadomość swoich mocnych i słabych stron, rola pierwszego wrażenia
w poszukiwaniu pracy oraz elementy komunikacji niewerbalnej. Program warsztatów przewiduje próbną rozmowę kwalifikacyjną i ćwiczenie autoprezentacji
z wykorzystaniem kamery video. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które rozpoczynają poszukiwanie pracy jak i dla tych, którzy są zapraszani na rozmowy
z pracodawcą, ale nie zauważają pozytywnych efektów swoich działań i potrzebują wsparcia w tym zakresie.      

 

2. "Powrót do aktywności zawodowej – warsztaty dla kobiet”
Termin: 11 - 12.05.2017r., godz. 09.00 – 13.30
Zapisy już się rozpoczęły, nr tel. 61 846 38 52/54

Warsztaty skierowane są do kobiet, które po przerwie w aktywności zawodowej zamierzają powrócić na rynek pracy. Warsztaty pomogą zwiększyć świadomość swoich mocnych stron oraz stworzyć plan przydatny w ponownym odnalezieniu swojego miejsca w życiu zawodowym. Często im dłuższy czas braku zatrudnienia, tym większe obawy związane z podjęciem pracy. Na warsztatach uczestniczki będą mogły porozmawiać o tym, jak odnaleźć w sobie motywację oraz zidentyfikować cele związane z pracą i życiem osobistym. Program zajęć przewiduje także ćwiczenia, które pozwolą wypracować konstruktywny sposób radzenia sobie ze stresem
w sytuacji zmiany.


3. "Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele”

Termin: 22 - 23.05.2017r., godz. 9.00 – 13.00
Zapisy już się rozpoczęły, nr tel. 61 846 38 52/54
Często w naszym życiu spotykamy się z dużym natłokiem obowiązków, na wykonanie których nie wystarcza nam czasu. Dobrym rozwiązaniem tego zjawiska jest precyzyjne określanie celów i prawidłowe wyznaczanie priorytetów. Osoby szukające zatrudnienia dobrze planując czas, mogą przyspieszyć znalezienie pracy, a pracujące polepszyć funkcjonowanie w miejscu pracy oraz nauczyć się jak wygospodarować czas na odpoczynek.


4. "Warsztaty umiejętności asertywnych”                

Termin: 7 - 9.06.2017r., godz. 9.00 – 13.30
Zapisy od dnia 5.05.2017r., nr tel. 61 846 38 52/54

Na zajęciach uczestnicy nauczą się lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach oceny, odmowy i konfliktu interesów jakie często pojawiają się w życiu codziennym, w tym w procesie szukania pracy. Poznają zachowania asertywne zwiększające życzliwość w relacjach z ludźmi oraz skuteczność w realizacji ich zamierzeń i celów. Uczestnicy dowiedzą się jak w otwarty sposób wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania wobec innych, jak chronić swoją prywatność i przeciwstawiać się naciskom otoczenia. Nabędą umiejętności prowadzące do zwiększenia wiary we własne możliwości
i nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi. Wiedza teoretyczna i praktyczne ćwiczenia pomogą uczestnikom w nauce nowej, asertywnej postawy.


5. "Ja teraz i w przyszłości”

Termin: 28 - 30.06.2017r., godz. 9.00 – 14.30
Zapisy od dnia 26.05.2017r., nr tel. 61 846 38 52/54

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych lepszym poznaniem siebie
i swojego potencjału oraz wykorzystaniem go w przyszłości. Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom m.in. analizę przyjmowanych postaw zawodowych, pozwoli na określenie swoich potrzeb i zainteresowań zawodowych, wytyczenie celów, zaplanowanie dalszych etapów ścieżki zawodowej oraz przeprowadzenie zmian.