We wtorek - 28.03.2017 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Luboniu, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” oficjalnie otrzymał kluczyki do nowego auta do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nowy bus to efekt „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier transportowych. Auto zostało dofinansowane ze środków PFRON, środków własnych Stowarzyszenia oraz środków pozyskanych od sponsorów. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania i pomogli nam uzbierać wymaganą kwotę.
W uroczystym przekazaniu kluczyków wzięli udział:

Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego – p. Zygmunt Jeżewski,

Dyrektor Wielkopolskiego oddziału PFRON – p. Anna Skupień,

Burmistrz Lubonia – p. Małgorzata Machalska,

Z-ca Dyrektora PCPR – p. Wojciech Mól,

Radny Powiatu – p. Zbigniew Jankowski,

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń – p. Teresa Zygmanowska,

Radny Miasta Luboń – p.  Andrzej Okupniak,

Prezes S.P.O.N. „Wspólna Droga” – p. Beata Krystkowiak-Grycza,

Kierownik WTZ – p. Beata Depczyńska,

członkowie Zarządu S.P.O.N. “Wspólna Droga” oraz terapeuci i uczestnicy Warsztatu.


Mamy nadzieję, że dzięki własnemu busowi będziemy bardziej niezależni i mobilni, dzięki czemu będziemy mogli realizować nasze plany i marzenia, brać udział w interesujących nas wydarzeniach oraz dowozić do WTZ uczestników, którzy tego wymagają w związku ze swoją niepełnoprawnością.
Od dnia 3.04.2017r. rozpoczęliśmy naszą przygodę z nowym busem czyli pierwszy dowóz uczestników do WTZ!

Pozostajemy w nadziei, że będzie nam służył dobrze i długo będziemy się nim cieszyć…

 

  • lubon1
  • lubon 3
  • lubon2
  • lubon4
  • lubon6
  • lubon7